Кошница    0
Кошницата ви е празна!

Zamboo Бърза закуска

Zamboo Бърза закуска лиценз за 12 месеца, който дава право на ползване на продукта.

Марка Mistral Software
Модел Zamboo Бърза закуска
Наличност В наличност
Онлайн Цена: 312.00 лв.
Цена без вкл. ДДС 260.00
-+

Посочената цена ВКЛЮЧВА лиценз 1бр. модул POS 1бр. Модул BackOffice 1бр. хардуерна защита.

Цената НЕ включва инсталация.

Цената Не включва обучение.

Цената Не включва интегриране и настройка на периферни устройства.

Zamboo Бърза закуска е пълнофункционален продукт, който разполага с два модула - "BackOffice" и "Продажби". Благодарение на тях софтуерът обхваща целият път на продуктите в обекта: заявка - доставка - продажба - отчитане - заявка.

В "Zamboo" Склад" се извършват всякакви видове складови операции и складово управление, а в "Zamboo Бърза закуска" се извършват всички операции свързани с крайната продажба. През складовата част се въвежда цялата номенклатура на базата нужна за нормалната работа на програмата. От нея се създават потребителите в програмата. Въвеждат се артикулите, правят се доставки, ревизии, бракуване и други операции. Програмата предлага и богат набор от готови справки, а също и възможност за изготвяне на персонални справки.

Нива на достъп:
В Zamboo Бърза закуска има два типа потребители "Администратор" и "Потребител". Администраторите имат пълен достъп до системата, а потребителите имат само такива права на достъп, каквито са им зададени от администраторите. Имате възможност да създадете и потребителски роли, чрез които лесно да дефинирате нов потребител от универсален тип.

Доставки:
При извършване на доставка има възможност да се наблюдава последната доставна цена, разликата на доставения артикул със среднодоставната цена. Всяка доставка има възможност да се въвежда отделно и да се записва заедно със съпътстващия  документ (фактура, стокова разписка и т.н.), начина на съхранение на стоката, начина на превоз, точен час на приемане, въвеждане на дати за годност.

Договорени и доставни цени:
Въвеждат се договорни и доставни цени и при изписване на доставката, те не могат да бъдат променяни, иначе няма да се приеме доставката.

Брак:
Стоки, които поради някаква причина е необходимо да се бракуват, могат да се изписват от склада и записват в системата, като бракувани. Може да се извежда информация относно всяка стока, която е била бракувана - кога, на каква стойност, по доставна или по продажна цена...

Ревизия:
Чрез ревизиите се осъществява проверка на съществуващата стока, като по този начин се проверяват съответствията между това което е в склада и това което трябва да бъде според системата. Създават се количествени и финансови разлики спрямо доставните цени.

Запис на артикули в склад:
Има възможност да се записва информация за артикулите в склада: дата на производство, транспорт, начин на съхранение, производител и др.

Баркод:
Поддържат се всички видове баркодове (включително и теглови), както и повече от един баркод на артикул.

Върната стока от клиент:
Всяка върната стока се записва, като такава и може да се изготви справка за това коя стока е върната и кой оператор я е приел.

Блокиране на артикули:
Могат да се блокират артикули за доставка или за продажба, както и заедно за двете. Има възможност за забрана на продажба или за доставка в определен интервал от време.

Генератор на справки:
Чрез генератора на справки, могат да се създават всякакви справки, в зависимост от желанието на потребителя. Ако справките, които са интегрирани в системата не задоволяват нуждите ви, лесно може да си създадете желаната справка.

Складове и складова система:
В "BackOffice" могат да се дефинират много складове, независимо един от друг.

Централизирано управление на отдалечени обекти:
Много често се налага, да има централизирано управление на складовете, т.е.  да има един централен склад и други дъщерни складове (които могат да са в един и същи обект или да са на голямо разстояние и комуникацията с тях да става през интернет). Тогава в централен склад се извършват всички доставки и от тям се разпределя стоката по другите складове.

Каси и финансови операции:
Може да се дефинират потребителски или общи каси, които дават възможност, през определена каса да се извършат определени финансови операции (планиране на разходи, извършване на плащания чрез кредитни карти и др.). Всяка каса може да се прикачи към потребител, като по този начин всички пари, които той взима или дава се отчитат и минават през касата.

Експорт и импорт на данни:
Продуктът разполага с вградена функционалност заза експортиране и импортиране на файлове от/в  excel и text file. Като допълнение можете да ползвате и модула за експорт на данни към различни счетоводни системи.

Поддържан периферен хардуер:
- всички фискални принтери и 90% от касовите апарати произвеждани в България;
- всички видове кухненски и етикетиращи принтери произвеждани в България;
- всички везни произвеждани от Elicom и Datecs, както и по-голямата част от популярните на българския пазар вносни везни;
- всички стандартни баркод четци;
- четци за магнитни карти;
- четци за безконтактни карти;
- клиентски индикации;
- касиерски сейфове;

 Сходни продукти

Онлайн магазин
KASOVAPARAT.BG © 2024