Кошница    0
Кошницата ви е празна!

Инсталирах СУПТО и искам да го декларирам в НАП. Как става това?

2020-01-15 13:22:01 0 Прочетена: 365
Инсталирах СУПТО и искам да го декларирам в НАП. Как става това?

След като сте инсталирали СУПТО в търговския обект е необходино да го декларирате в НАП. Срокът за деклариране е 7 (седем) дни от датата на инсталацията. Декларирането става едниствено и само с електронен подпис в портала на НАП, раздел Е-УСЛУГИ, Е-услуги, достъпни с квалифициран електронен подпис (КЕП).

След като влезете на страницата, трябва да изберете Юридическото лице и да намерите секцията Декларации, документи или данни, подавани от юридически лица

След като влезете изберете Информация, подавана от лицата по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС за използвания софтуер в търговски обект

Имате натиснете бутон попълване и ще се зареди бланката, която е необходимо да попълните, потвърдите и изпратите към НАП

1 Секцията, "ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕКЛАРАТОРА" ПОПЪЛНЕТЕ ДАННИТЕ НА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ.

2 Секция "ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОФТУЕР 1" се попълват Наименование на софтуера, версията и номера от списъка на НАП

3 Лице от което е закупен - посочва се дали софтуера е закупен от Производител или Дистрибутор

4 Наименование на Производителя или Дистрибутора, както и неговия ЕИК номер

5 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНСТАЛАЦИЯТА НА СОФТУЕРА -  Попълва се каква е инсталацията ( локална, SaaS, Уеб продукт) избира се от падащо меню. (Можете да попитате фирмата инсталирала софтуера за това каква точно е инсталацията и какво е необходимо да посочите в декларацията)

6 Дата на инсталацията - посочва се датата, на която е инсталиран СУПТО.

7 Лице извършило инсталацията - посочват се трите имена на лицето по документ за самоличност. Посочва се и дали е представител на Производителя или Дистрибутора (падащо меню).

8 ИНФОРМАЦИЯ ЗА БАЗАТА ДАННИ - попълва се физическото местонахождение на базата данни, Ако е локална инсталация се посочва адреса на търговския обект

9 Посочва се Логически адрес на Базата данни, (падащо меню)

10 Посочва се транспортния протокол, ако е SaaS или WEB се посочва TCP/IP

11  Топология на БД - избира се от падащо меню дали е WAN или VPN  и т.н

12 Фискални устройства свързани със СУПТО - избират се от падащо меню, като ще видите РЕГИСТРАЦИОННИТЕ НОМЕРА НА УСТРОЙСТВАТА, А НЕ СЕРИЙНИТЕ НОМЕРА. (Можете за видите регистрационните номера от Свидетелството за регистрация на устройството там където пише FDRID )

13 Посочвате нефискални устройства, ако има такива свързани със СУПТО ( ако обекта е ресторант и се издават сметки и поръчки)

Можете да подадете иформацията към НАП, при успешно посаване се генерира входящ номер с дата.Коментари

Напишете коментар

Онлайн магазин
KASOVAPARAT.BG © 2020